« Back to Accommodation

Lonrho Hotels Kenya Ltd

AddressPO Box 58581
CityNairobi
Phone+264 20 221 6940
Fax+254 20 221 6796