« Back to Accommodation

Odyssey Resorts International

AddressPO Box 287, Village Market
CityNairobi
Phone+254 20 235 0812
Fax+254 20 374 7141