« Back to Accommodation

Norfolk Hotel Nairobi

AddressPO Box 58581-00200
CityNairobi
Phone+254 20 226 5000
Fax+254 20 221 6796